Giỏ hàng

Không có hàng
BACK TO TOP

Tin tức

Hướng dẫn tạo đơn hàng vận chuyển hàng trung quốc việt nam

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin của khách hàng

hướng dẫn tạo đơn hàng vận chuyển hàng trung quốc - việt nam

Bước 2: Thêm các sản phẩm cần vận chuyển vào đơn hàng

hướng dẫn tạo đơn hàng vận chuyển hàng trung quốc - việt nam

Bước 3: Ấn đồng ý để thêm đơn hàng.

hướng dẫn tạo đơn hàng vận chuyển hàng trung quốc - việt nam

Bước 4: Sau khi thêm đơn hàng xong đợi chúng tôi xác nhận đơn hàng chấp nhận vận chuyển thì bạn hãy và xem thông tin đơn hàng và thêm mã vận đơn vào

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image